Khóa học Google Adwords

Với khóa học Google Adwords của sẽ giúp bạn tự quảng cáo mà không cần phải thông qua bất kì trung gian nào, hiệu quả và tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp bạn.

Nội dung khóa học (Ấn chuột vào từng buổi để xem)

Buổi 1: Tổng quan về Google Adwords
Buổi 2: Quản lý Google Adwords
 • Tổ chức của Google Adwords?
 • Chiến dịch trong Google AdWords?
 • Mẫu quảng cáo trong Google Adwords
 • Các loại đối sánh từ khóa trong Google AdWords
 • Giá thầu, Chi phí và ngân sách
 • Cách tính vị trí Quảng Cáo
 • Cách tính CPC trung bình
 • Điểm chất lượng
 • Tiện ích mở rộng
 • Cách kiểm tra từ khóa có hiển thị hay không?
Buổi 3: Mạng tìm kiếm
 • Tổng quan về Mạng tìm kiếm
 • Quy trình quảng cáo Mạng tìm kiếm
 • Hướng dẫn sử dụng Google Editor
 • Hướng dẫn liên kết Google Adwords và Google Analytics
Bài 4: Mạng hiển thị
 • Giới thiệu về mạng hiện thị
 • Giới thiệu về nhóm nhắm mục tiêu trong mạng hiển thị
 • Sự khác biệt của mạng hiển thị và mạng tìm kiếm
 • Quy trình quảng cáo mạng hiện thị
01678190012
icons8-exercise-96 chat-active-icon